Smluvní podmínky

STORNO PODMÍNKY

 Od zaplacení do 30. dne před začátkem akce je účtován storno poplatek 10%. Od 29. do 15. dne činí storno poplatek 50%. Od 14. dne je storno poplatek 100% z rezervačního poplatku. Odstoupení musí být oznámeno písemně v elektronické podobě a odesláno na emailovou adresu: evropanamotorce@gmail.com

 

 Pokud se nepřihlásí minimální počet zájemců na motoakci, pak se nepojede a těm, kteří již zaplatili jakoukoli platbu, bude tato vrácena na účet odesilatele.

 

 Právo na odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu bez povinnosti platby storno poplatků Vám náleží v případě, kdy v cílové destinaci nebo jejím bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, například nepokoje či živelné katastrofy, které by významným způsobem ovlivnily pobyt nebo cestu do místa určení.

 

 V tomto případě nejen že nebudete muset platit storno poplatky, ale máte i právo na navrácení veškerých finančních prostředků, které jste již uhradili. Nenáleží Vám ale právo na náhradu škody.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto webu.